یه بازی دکتری جذاب و متفاوت. دکتر پا شوید و پای بیماران خود را معاینه و درمان کنید! 

اینبار شما دکتر هستید و باید بیمارهای مختلف رو که با کلی مشکل تو پاهاشون میان پیشتون درمان کنید.

زخماشون رو خوب کنید. بخیه بزنید، التهابش رو بخوابونید، شیشه هاش رو بیرون بکشید، ناخن هاش رو تمیز کنید و … 

تصاویر بازی